Razstava Jamske perspektive, KC Janez Trdina, Novo Mesto, 2007

Razstava Jamske perspektive, kulturni center Janez Trdina, Novo Mesto, 2007