Mars 01/2002

Mars 01/2002, s108-112 – fotografije odprave Čehi 2