Digitalna Kamera nr. 98, 01/02-2020

Digitalna Kamera, nr. 98, 01/02-2020, p.32-37 – interview, photos.