Digitalna Kamera
št. 98, Jan/Feb 2020

Pogovor in fotografije o mojem delu.

NSS News
Februar 2019

Predstavitev fotografa v uradnem glasilu ameriške jamarske zveze